10 effektiva verktyg för att förändra ditt liv

Det kan finnas många anledningar till att man vill förändra sitt liv, till exempel vantrivsel på jobbet, problem i relationer, sviktande hälsa och/eller ekonomiska problem. Ibland en komplicerad röra av anledningar. Så var det för mig.

Det är skillnad om man verkligen har ett problem, kanske till och med en kris, som gör att förändring är nödvändig, eller om man egentligen har det rätt ok, men ändå vill förändra något i sitt liv. Förändring kanske till och med är lättare om man är i kris, för det ger tillräcklig motivation som ger energi att starta.

Om läget är verkligen akut, om huset står i lågor så att säga, ta dig ut snabbast möjligt och sök hjälp. Först därefter är det meningsfullt och möjligt att börja förändra sitt liv. Men även om mycket är riktigt dåligt, kan du börja ta små steg, göra små förändringar, som kommer göra stor skillnad i slutändan.

All förändring börjar med dig själv

Om man vill förändra sitt liv, små eller stora förändringar, måste man börja med sig själv. Det kan vara ett beskt piller att svälja, men ju förr man gör det och accepterar det, desto snabbare är förändring möjlig. Det är som jag ser det bara möjligt att förändra sitt liv genom att arbeta med sig själv, att ta ansvar för sin egen personliga utveckling.

Du kan påverka, förändra och utveckla dig själv och inte minst välja hur du förhåller dig till människor och händelser. På så sätt skapar du förändring i ditt liv. Och hur hopplöst det än känns just nu kan det bli bättre. Det tog mig 10 år att komma hit där jag är nu, och det startade med små, små förändringar.

Verktyg som hjälper dig förändra

Förändring kan vara jobbigt, och här tänkte jag dela med mig av de verktyg, knep och tankar som hjälpt mig allra mest. Flera av dem hänger samman och går i varandra. De behöver inte användas i någon speciell inbördes ordning. I själva verket använder jag nog de olika verktygen för personlig utveckling för att förändra mitt liv nästan varje dag:

1. Acceptera nuläget och få sinnesro

Att acceptera nuläget betyder inte att man låter någon behandla en illa, accepterar orättvisor eller att man inte åtgärdar problem i sitt liv. Det handlar om att förändra sin sinnesstämning, sina tankar, för att skapa fokus och frigöra energi till förändring.

Våra tankar påverkar våra känslor och vice versa. När vi går och ältar våra problem i tankarna blir vi ledsna, arga och trötta. Negativa tankar om det som har varit, det som vi har drabbats av eller hur vi har mått förändrar ingenting i sak. Det som har skett det har skett. Det vi kan förändra är hur vi förhåller oss till det och hur vi väljer att agera. Detsamma gäller gäller negativa tankar om framtiden, oro. Vi vet inte vad som kommer att ske i morgon, så använd inte onödiga negativa tankar och känslor på att oroa dig. Öva dig på att acceptera att saker och ting är som de är. ”Ok, nu är det så här, vad gör jag nu?”

När våra tankar grumlas av oro, ilska, frustration och bitterhet är det svårt, för att inte säga omöjligt att fokusera på lösningar. Gamla problem föder ständigt nya problem. Genom att sträva efter en känsla av acceptans, klarnar tankarna och vi kan se nya möjligheter.

Sinnesrobönen

När jag gick yogalärarutbildning på Bali kom jag för första gången i kontakt med den sk Sinnesrobönen. Orden talade verkligen direkt till mig. Att meditera på Sinnesrobönens budskap tycker jag är ett mycket kraftfullt sätt att förändra sin sinnesstämning och bana väg för ett fruktbart förändringsarbete:

Gud, ge mig sinnesro att 
acceptera det jag inte kan 
förändra, mod att förändra det 
jag kan, och förstånd att inse 
skillnaden.

Fundera på vad orden i bönen betyder och vad de kan betyda för dig. Först när jag kunde acceptera att vissa saker var som de var, fick jag modet att göra de förändringar om var nödvändiga för min personliga utveckling. Det var nästan 7 år sedan jag var på Bali, så det handlar inte om någon ”quick fix”, utan om ett dagligt arbete i små steg som sedan plötsligt leder till stora förändringar.

Sinnesrobönen är egentligen en kristen bön och används inom tolvstegsrörelsen, t ex Anonyma Alkoholister (AA). Men oavsett om man tror på Gud eller inte, kan den vara ett stöd som öppnar vägen till förändring.

Acceptans inom KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Även inom KBT är begreppet acceptans centralt. Kognitiv terapi fokuserar på att identifiera och bryta negtiva tankebanor. Principen är att man genom att förändra sättet att tänka kan förändra både känslor och beteende. Ofta använder man mindfulnessövningar för att träna acceptans. Intressant är att dessa mindfulnessövningar är inspirerade av österländsk livsfilosofi som buddhism och yoga. Det är väl något av en röd tråd inom förändringsarbete och personlig utveckling att en viss form av andlighet smyger sig in i det annars rationella och målinriktade arbetet.

2. Öva medveten andning och öka både välbefinnande och handlingskraft

(Ska du bara använda ett verktyg för personlig utveckling för att förändra ditt liv är det detta du ska göra, resten kommer nästan på köpet!)

Att medveten andning kan lindra smärta får man som kvinna lära sig när man föder barn. Och egentligen är det samma princip som gör andningen till ditt främsta förändringsverktyg. När sinnet och tankarna är uppfyllda av smärta, oro, stress och ångest är det omöjligt att fokusera på konstruktiva lösningar och handling.

Därför kan du genom att utforska andningen, göra andningsövningar och lära dig använda andningen medvetet göra du dig redo för förändring och öka din motståndskraft.

Medveten andning kan lindra smärta

Precis som när man föder man kan man använda andningen för att lindra smärta. Pröva att andas djupa, långsamma andetag som får kroppen att slappna av och smärtan lindras. När smärtan släpper är det möjligt att gå från att reagera till att agera.

Medveten andning dämpar oro, stress och ångest

När vi andas djupt, långsamt och medvetet talar vi om för kroppen och sinnet att det inte är någon fara, allt är ok. Med hjälp av andningsövningar kan vi aktivera det parasympatiska nervsystemet som styr läkning, återhämtning och vila. När vi kan släppa oron för framtiden eller ångesten över det som redan hänt, kan vi fokusera på nuet och vilka handlingar som kan hjälpa oss i rätt riktning just nu.

Bryt den onda cirkeln av stress och dålig sömn

Eftersom andningsövningar och medveten andning kan göra oss lugnare och mer avslappnade, kan även sömnen förbättras. Mår man dåligt, är stressad och orolig, sover man ofta sämre. Sömnen är livsviktig för återhämtning och för att både hjärnan och kroppen ska fungera optimalt. Därför blir stress, oro och dålig sömn lätt en ond cirkel som kan vara svår att bryta. Enkla andningsövningar är ett effektivt sätt att bryta den onda cirkeln och få oss att må och fungera bättre.

Bättre koncentration med medveten andning

När vi är oroliga och stressade är det svårt att koncentrera sig. Tankar och känslor far runt i ett enda virrvarr och det är svårt att tänka en hel tanke från början till slut. Då fastnar vi lätt i en känsla av moment 22, där alla tankar mynnar ut i en återvändsgränd. Genom andningsövningar och avslappning kommer sinnet till ro och vi kan fokusera våra tankar på en sak i taget, tänka tankar till slut och på så sätt finna lösningar och en väg framåt.

Bli mer handlingskraftig med mindfulness

Sist men inte absolut inte minst, kan vi med andningsövningar och medveten andning bli mer medvetna, mindful, om våra egna tankar, känslor och hur de styr vårt handlande. Andningsövningar är viktiga inom mindfulness, tekniker inspirerade av buddhismen, som syftar till att göra oss mer närvarande i nuet. När vi blir mer närvarande i nuet skapar vi ett hälsosamt ”avstånd” till våra egna tankar och känslor. Vi blir inte längre ett med våra känslor och tankar, vilket gör det möjligt att mer objektivt reflektera över vår situation och upptäcka vilka handlingsalternativ vi faktiskt har.

En enkel andningsövning – ”första hjälpen”

Det finns en rad andningsövningar och tekniker som snabbt ger en positiv effekt. Bäst blir såklart effekten om man gör andningsövningarna regelbundet. Den här enkla andningsövningen kan du använda både som första hjälpen när du känner att du snabbt behöver lugna dig och fokusera, och som en regelbunden övning för mer djupgående och långsiktiga effekter:

Sitt bekvämt, lägg märke till dina sittben mot underlaget, ta ett djupt andetag och släpp ner axlarna, slut dina ögon. Andas hela tiden genom näsan. Andas djupa andetag, ända ner i magen. Se till att tömma lungorna ordentligt på utandningen. Rikta hela din uppmärksamhet mot inandningen, hur känns det när den friska inandningsluften fyller din kropp? Lägg märke till ögonblicket innan utandningen, när lungorna är fyllda. Rikta sedan hela din uppmärksamhet mot utandningen, lägg noga märke till hur det känns när du långsamt tömmer lungorna. Upprepa 5- 10 gånger.

Påverka din sinnesstämning med andningen

Andningen förser kroppen med det livsviktiga syret och transporterar bort koldioxid från kroppen. Vi klarar oss inte många minuter utan att andas. Men andningen har också en unik och viktig funktion som en länk mellan kroppen och sinnet. När vi är upprörda, arga, ledsna eller stressade andas vi snabbare och grundare. När vi känner oss lugna är också andningen lugnare, djupare.

Det fiffiga är att det även fungerar i motsatt riktning, dvs när vi andas djupt, lugnt och medvetet blir tankarna lugnare och vi fylls av en känsla av tillfredsställelse och frid. Genom att göra andningsövningar och andas mer medvetet kan du påverka din sinnesstämning, bli mindre känslig för extern påverkan och fatta bättre beslut.

Förändra ditt liv med andningsövningar - lugn kvinna med mugg
Genom att göra andningsövningar och andas mer medvetet kan du påverka din sinnesstämning. Bild Kaboompics

3. Öva tacksamhet och må bättre i vardagen

Att öva tacksamhet för att förändra sitt liv kan låta flummigt, men är effektivt för att öka välmåendet och ge energi. Idag finns forskning som bekräftar att tacksamhetsövningar faktiskt kan få oss att må bättre.

Jag började öva tacksamhet för flera år sedan när jag inte kunde se några möjligheter att förändra de yttre omständigheterna i mitt liv. Men jag längtade efter och förstod att jag var tvungen att försöka må bättre för att orka med att vara mamma åt mina barn och sköta mitt jobb.

Att öva tacksamhet kan förändra ditt liv och bidra till personlig utveckling på åtminstone två sätt:

  • Genom att fokusera på det man har att vara tacksam för, istället för att fokusera på det man inte har eller det som är dåligt, mår man helt enkelt bättre.
  • När man börjar må bättre, blir starkare och känner sig mer optimistisk, blir det lättare att faktiskt ta tag i de yttre omständigheter som behöver förändras.

När vi börjar fokusera på tacksamhet förändras dessutom vår attityd på ett sätt som påverkar den energi vi utstrålar och hur vi agerar. Det i sin tur underlättar för nya saker att vara tacksamma över att flöda in i våra liv.

Känslan av tacksamhet får dig att må bättre

Att må bra är ett viktigt mål i sig, kanske det viktigaste målet av alla? Det kanske är det som är ditt mål för din personliga utveckling?

Även om det inte finns något specifikt i dina omständigheter som du är missnöjd med, känner du dig kanske inte tillfreds? Eller är det så mycket som behöver förändras i din livssituation att det känns alldeles omöjligt och övermäktigt?

Tacksamhet är en varm, positiv känsla som fyller oss med en upplevelse av mening och välbehag. Ofta är det förknippat med att vi får ta emot något, som en oväntad uppskattad gåva eller en vänlig handling. Försök att föreställa dig hur tacksamhet känns. Var i kroppen känns det? Genom att återkalla minnet av händelser och situationer när du upplevt tacksamhet, kan du uppleva hur du återigen fylls av den behagliga känslan.

Att kunna uppleva tacksamhet gentemot andra människor påverkar hur vi bemöter våra medmänniskor. När vi är vänliga och välvilligt inställda gentemot andra människor förbättras våra relationer. Sannolikt blir andra vänligare gentemot oss, vilket i sin tur ger oss ännu mer att vara tacksamma för.

Enkel tacksamhetsövning

Det finns många olika sätt att börja öva tacksamhet. Många rekommenderar att man skaffar sig en dagbok eller anteckningsbok där man varje dag noterar de saker man känner sig tacksam över. Kanske använder du dig redan av bullet journaling för att organisera och planera ditt liv. Då kan du givetvis använda den för att göra dina tacksamhetsnoteringar.

När jag började med tacksamhetsövningar gjorde jag det tillsammans med min dotter vid läggdags. Vi avslutade vår nattningsrutin med att högt för varandra lista tre saker var som vi var tacksamma över efter dagen som gått. Det kunde bli högt som lågt. Sedan slöt vi ögonen och fokuserade på att uppleva hur tacksamheten kändes i kroppen. Detsamma kan du givetvis göra själv, tillsammans med din partner eller en god vän.

Oavsett din situation kan tacksamhet göra skillnad i ditt liv. Börja litet och se det växa!

Tacksamhet föder optimism som hjälper dig att nå dina personliga mål

Framgångsrika människor nämner ofta tacksamhet som en viktig ingrediens på vägen mot framgång. Kanske du orkar söka ett nytt jobb, börja träna eller lämna en dålig relation.

Genom att utstråla en mer positiv energi attraherar du människor som kan hjälpa dig på vägen mot framgång. Eftersom tacksamhet tenderar till att göra oss mer optimistiska, ökar också sannolikheten att vi vågar pröva nya saker och lyckas med dem.

Hur ska man kunna känna tacksamhet när livet känns tufft och orättvist?

Men hur ska man orka känna sig tacksam när man mår dåligt och livet fylls av motgångar? Kan tacksamhetsövningar verkligen hjälpa oss att må bättre och förändra våra liv då? Min erfarenhet är att det faktiskt kan det, och det bekräftas också av en rad studier.

Även om mycket är eller känns dåligt, kan vi nästan alltid hitta något att vara tacksamma för.

I början när jag gjorde tacksamhetsövningar kändes det krystat och jag fick verkligen gräva för att hitta saker. Det blev ganska generella saker som att ”jag är tacksam att jag lever”, ”att jag har tak över huvudet” och ”att det inte är krig i Sverige”. Såsmåningom gick det lättare och idag känner jag oändlig tacksamhet för så många saker. Och jag upplever att mitt liv fylls med alltmer personer och saker att vara tacksam över.

Tacksamhetsövningar kan inte lösa alla problem eller bota depression, med det kan vara ett värdefullt verktyg för att må bättre och lättare se möjligheter.

4. Lär dig att släppa taget

Lär dig att släppa taget om saker och personer som inte längre tillför något i ditt liv och som kanske till och med påverkar dig och din energi negativt

5. Lita på det Lilla stegets kraft

Lita på det Lilla stegets kraft – även det minsta lilla steg i rätt riktning tar dig närmare målet. Det kan vara att gå upp och duscha på morgonen (believe me – så är det ibland för mig – dagen kan ändå sluta med storverk).

När målet känns överväldigande

Att sätta upp mål är härligt och inspirerande. Man fylls av energi och optimism. Men när vi ska starta upp ett större projekt eller till och med förändra våra liv är det lätt att bli överväldigad. När man befinner sig på en plats i livet där man helst vill förändra allt, är det nästan omöjligt att veta hur man ska börja.

Många små steg leder till stor förändring

Det viktiga är att ha målet eller åtminstone riktningen klart för sig. När det gäller större projekt eller att förändra sitt liv är det svårt att överskåda hela processen redan från början. Man vet inte riktigt vad som ska göras och i vilken ordning. Istället väntar man kanske tills man har hela bilden klar för sig och dit kommer man aldrig. Bättre att sätta igång med något mindre.

Börja med att fundera på vart du vill ta dig, vad är ditt mål? Det är kanske något du kan uppnå om 5 år om du startar nu. Men vad behöver du göra för att ta dig dit? Hur långt har du kommit om 4 månader? Och vilket litet steg kan du ta redan idag för att nå dit?

Varje litet steg i rätt riktning räknas och för dig närmare målet. De är de små stegen som du tar varje dag som hjälper dig att förändra ditt liv.

Börja med ett litet steg

Det är bättre att börja med något litet än att inte börja alls. Det krävs inte lika mycket energi och du kommer lättare igång. 

Det Lilla stegets kraft funkar utmärkt till exempel när man vill komma igång att träna. Även om man tycker om att träna är det ibland svårt att komma iväg ut på löprundan. Då sätter jag på mig träningskläder och löparskor och bestämmer mig för att gå en promenad. Det känns inte som ett lika stort steg som att sticka ut och springa och kräver inte lika mycket energi för att komma igång. När jag väl promenerat en stund och kroppen börjar bli varm är motståndet borta och jag springer min runda. Du kan säkert hitta aktiviteter i din vardag som du tycker är jobbiga att starta. Sänk ambitionsnivån, börja med något litet och vips är du igång!

Framgången föder energi

För att förflytta och förändra krävs energi. Det kan vara svårt att samla tillräckligt med energi för att komma igång. Men när man startar med något litet som man ganska enkelt och snabbt kan slutföra, får man energi av framgången. När du väl kommer igång rinner motivationen till och  innan du vet ordet av har du kommit en bra bit på väg mot ditt mål.

Det tycker jag är den verkliga magin med Det lilla stegets kraft – börja med något litet, lyckas och snart har du både motivation och energi att fortsätta förändra ditt liv.

6. Var rädd om din dyrbara energi

Var rädd om din dyrbara energi – var skoningslös mot energitjuvar och fyll din tillvaro med människor och saker som ger dig energi

7. Be om hjälp

Be om hjälp – fy så svårt det kan vara att be om hjälp och visa sina brister, men lita på att det flesta människor mer än gärna vill hjälpa till. Troligen får du nya fina vänner på köpet!

Ibland kan det behövas professionell hjälp för att komma vidare. Det kan kännas som ett stort steg, men är vanligt idag och du kan få hjälp att hitta rätt via din vårdcentral. Att anlita en coach kan vara ett annat sätt att finna nya vägar och möjligheter om du kört fast eller om du känner att du vill få ut mer av livet.

8. Rör på dig – träning gör dig glad och stark!

Det finns massor av goda anledningar till att träna. Man mår bättre, blir starkare, får bättre motståndskraft, orkar mer och dessutom är det ju roligt! Det råder ingen tvekan om att regelbunden träning kan förändra ditt liv. För mig hänger träning och personlig utveckling ihop.

För mig har träning alltid varit en viktig del av livet och det har jag nog mina föräldrar att tacka för. De tvingade ut oss syskon, i ur och skur, på elljusspår, i skidspår och till allehanda träningsanläggningar. Då var vi väl inte alltid så tacksamma för det, men idag är det något jag försöker föra vidare till mina egna barn (även om just skidspåret aldrig lyckats locka mig igen).

Men det har funnits perioder i livet när jag inte tränat så mycket. När jag knappt orkat en promenad runt kvarteret. Tyvärr är det väl ibland så att när man inte mår så bra psykiskt och verkligen skulle behöva röra på sig, kan det vara svårt att finna den mentala styrka att börja. Men det är värt det, jag lovar. Och det går att komma igång.

Träning förebygger livshotande sjukdomar

Idag vet väl alla vilka enorma fördelar träning har för vår fysiska hälsa. Kroppen är skapad för rörelse och fysisk aktivitet kan förebygga livshotande sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, demens och cancer. När vi rör på oss ökar blodcirkulationen och cellerna kan ta upp mer syre. Vi gör åt med fler kalorier när vi rör på oss, vilket gör det lättare att gå ner i vikt och föreygger fetma.

Träning ger mer energi och minskar stress

Men träning har också enorma positiva effekter på vårt psykiska välbefinnande. Man behöver inte träna mycket för att snabbt upptäcka att man blir piggare, gladare, starkare och får mer energi! När vi får mer energi får vi mer gjort och orkar ta tag i problem som kanske annars blir liggande olösta. Så skapar vi starka goda cirklar som förändrar vårt liv.

Förändra ditt liv med fysisk aktivitet - Två personer i siluett som hoppar
Våra kroppar är gjorda för fysisk rörelse. När vi rör på oss mår vi bättre och få mer energi.
Bild: Pixabay

När vi rör på oss ökar blodcirkulationen och hjärnans förmåga att prestera förbättras. Kroppen kan också bättre ta hand om stresshormon som adrenalin och kortisol. Dessutom frigörs positiva signalsubstanser som dopamin och serotonin (Källa 1177.se). Dessa ämnen motverkar depression och smärta. Utöver det kan både minnet och vår koncentrationsförmåga förbättras. Även endorfin som får oss att känna oss mer tillfreds frigörs när vi rör på oss.

Sist men inte minst sover vi bättre när vi har rört på oss. Sömnen är livsviktig för att vi ska kunna läka och återhämta oss. Både kroppen, hjärnan och själen behöver god sömn. Träning och frisk luft hjälper dig att sova bättre.

Så kommer du igång med träningen

Det är viktigt att du utgår från var du är idag. Acceptera nuläget och låt det inte skapa frustrationer som hindrar dig från att börja. När det gäller att komma igång med att träna eller att komma igång att träna mer regelbundet, gäller verkligen Det Lilla stegets kraft. Det gäller att ta det första steget, att börja.

Börja med korta promenader (som blir längre…)

Om det känns övermäktigt att gå en långpromenad, bestäm dig för att gå ett varv runt kvarteret och var nöjd med. När du väl kommer ut och har promenerat en stund kanske du känner för att fortsätta en liten bit. Gör det och gläds åt att du har kommit igång med att röra på dig.

Använd stegräknare i mobilen

Sikta på att röra på dig lite grann varje dag. Idag finns stegräknare i de flesta mobiler. Leta reda på den och börja hålla reda på hur många steg du tar varje dag. 5000 steg? 10000 steg?

Låt promenaden bli ett träningspass

Om du redan rör på dig i vardagen, cyklar och går, börja med att jogga lite under dina promenader. Jag brukar sätta på mig träningskläderna så att jag kan springa om andan faller på, men jag ”lurar ut” mig själv genom att intala mig att jag ”bara” ska ta en promenad. Ofta blir jag sugen på att springa när kroppen väl blir lite varm.

Köp ett klippkort på ett gym med bra öppettider

Köp ett klippkort på ett gym. Börja inte med ett dyrt årskort som bara ger dig ångest. Jag tycker Friskis&Svettis är fantastiska när det gäller att sprida rörelseglädje och hjälpa alla att komma igång efter sina förutsättningar. Fråga den garanterat supertrevliga och hjälpsamma personen i receptionen så hamnar du rätt. Jympapass, styrketräning, yoga, tuffa fyspass – det finns något för alla!

Skapa hållbara strukturer för din träning

När du kommit en bit på väg, skapa strukturer som hjälper dig att hålla igång. Skaffa en träningskompis och/eller investera i en träningsklocka som hjälper dig att sätta upp mål och följa upp din träning. Se till att ha gratisappen Runkeeper installerad i din telefon. Krånga inte till det!

Sätt upp mål för din träning

Sätt upp mål! Hur många gånger i veckan ska du träna? Kanske ett mål att uppnå ett visst antal steg varje dag och mer aktivt fysisk träning 2 ggr i veckan? Snart är du kanske redo att anmäla dig till ett kortare motionslopp?

Och kom ihåg – den bästa träningen är alltid den som blir av: En kort promenad är bättre än flera timmars ångest i soffan för att du inte kom iväg till gymmet.

9. Hitta din passion och förändra ditt liv

Du kanske redan vet vad som är din passion? Något som du tycker om att göra och som du är riktigt bra på? En sysselsättning som verkligen ger dig energi? Eller så är du som jag, ganska bra på många olika saker, men svårt att identifiera det där som verkligen får dig att brinna? Eller så brinner du för något som du inte tycker du är särskilt bra på?

Och för vi in en tredje parameter – du ska dessutom kunna tjäna pengar på det du tycker är roligt – då blir det riktigt svårt!

Finns drömjobbet?

För det första – det viktiga är att du hittar din passion. Något du tycker mycket om att göra och som ger dig energi och glädje i livet. Men om du tillbringar det mesta av din tid och din energi på ett jobb som lämnar lite över för din passion kan det vara problematiskt. Då kan det vara dags att fundera över att förändra något i ditt liv.  För vi lever väl inte för att jobba, utan jobbar för att leva? Tillhör du de lyckligt lottade som älskar ditt jobb idag och får massor av glädje och energi av att vara på jobbet är du bara att gratulera!

Jag har haft många roliga jobb där jag har fått använda mina talanger. Jobb som gett mig mycket energi, glädje och relationer med härliga människor. Men jag har också haft jobb som dränerat mig på energi. 

Att arbeta med sin passion eller åtminstone med något som man tycker är väldigt roligt behöver inte betyda att man väljer att bli egenföretagare eller entreprenör. Absolut kan drömjobbet vara en anställning.

Vet du vad som är din talang?

Har du funderat på vad som är dina talanger? Vad du är riktigt bra på? Om du känner idag att du inte är tillfreds med den sysselsättning som du försörjer dig på, kan det vara dags att fundera på om du på sikt ska göra något annat. Att byta jobb, sysselsättning och försörjning, är ett kraftfullt och konkret sätt att förändra sitt liv. Och vad kan väl vara bättre än att jobba med det som är duktig på och tycker är roligt?

Troligen (förhoppningsvis) finns det saker i din nuvarande sysselsättning som du tycker är roligare än andra. Börja där för att inventera dina talanger. Och vad gör du på din fritid? Kanske kan du hitta ledtrådar där? Kanske vågar du fråga någon god vän som du litar på vad den tycker du har för talanger. Skriv gärna ner vad du kommer på!

Lagen om dharma – ditt högre syfte

Själv har jag funderat mycket på om jag finns här på jorden med ett visst uppdrag och om jag har fått en uppsättning talanger, gåvor, för att uppfylla just det här syftet. 

Inom många österländska livsfilosofier, som buddhismen, talar man om dharma som de universella lagar som upprätthåller ordning och balans i universum. En aspekt av detta är just kopplingen mellan vårt unika syfte här på jorden och den uppsättning talanger vi har begåvats med. Genom att till fullo uttrycka dessa talanger uppfyller vi vårt syfte här på jorden till glädje för både oss själva och för mänskligheten. När vi finner vårt dharma och lever enligt vårt högre syfte går allting lätt och vi kan skapa oss det liv vi önskar oss.

Hitta ditt dharma och förändra ditt liv. Bild: Pixabay

Oavsett vad man tror om universums lagar och dharma kan det vara väl investerad tid att fundera igenom ordentligt vad man är bra på, vad man tycker är roligt och hur man faktiskt kan göra mer av detta i sitt liv.

Hitta flow i ditt Ikigai

Även i japanskan finns ett uttryck, Ikigai som ligger nära begreppet dharma. Ikigai är din anledning till att gå upp morgonen, ditt syfte.  Jag förstår Ikigai som en slags “sweet spot”, den magiska skärningspunkt där det du älskar att göra, det du är bra på, det värde du kan ge till världen och vad du kan få betalt för möts i gudomlig harmoni. När vi lyckas hitta vårt Ikigai upplever vi flow och mening i livet.

Ikigai, dharma eller talang – det viktiga är att du hittar ett sätt att försörja dig som inte tär på det som faktiskt är livet. Det optimala är säkert om man kan hitta en försörjning som ÄR livet i en högre mening. Och om det finns de som kan, varför skulle inte du kunna? Det är väl värt ett försök!

Jobba med din passion - dator och bok
Visst vill väl alla jobba med något de älskar? Med passion och engagemang blir resultatet bättre vilket ger tillfredsställelse. Skapa goda cirklar.

10. Gör en ”affärsplan” för ditt liv

Gör en ”affärsplan” för ditt liv. Behöver inte vara svårt eller komplicerat – sätt upp mål och skriv ned på en bit papper vad du behöver göra för att nå dem

Bonustips – sist men inte minst

Skapa hållbara strukturer som stödjer ditt nya liv.

Utvald bild: Pixabay