Nu startar 5 veckors mental grundträning

Jag känner att jag har kört fast i min process – jag vill så mycket, men har svårt att fokusera min energi i en riktning som gör det möjligt att nå mina personliga mål – hälsa, försörjning och lycka. Därför är jag nu nyfiken på mental träning, ett för mig nytt koncept för att frigöra mänsklig potential. Kan jag träna mina tankar, mitt sinne att fungera på ett sätt som leder till framgång?

Är mental träning något för mig?

Jag börjar läsa boken Coaching med Mental träning av Lars-Eric Uneståhl och Gregor Schill. Förhållningssättet med fokus på framtida målbilder, lösningar, lust och livslång utveckling passar mig perfekt. Detta stämmer överens med min syn både på personlig utveckling och på utveckling i till exempel företag eller andra verksamheter där jag verkat. Min syn på personligt ledarskap och ledarskap i allmänhet är väl ett resultat av min i grunden positiva, framtidsinriktade personlighet, 25 års erfarenhet från olika chefsroller och min egen personliga utvecklingsresa med yoga, meditation och experimenterande med olika tekniker för att manifestera det liv jag önskar.

Kan jag ”programmera om” min hjärna?

Men vad är det då som skiljer den mentala träningen från det jag har gjort hittills? Och kanske framförallt, vad är det som hindrar mig från att lyckas? Jo, svaret ligger kanske i det som man i boken kallar den Cybernetiska modellen, det faktum att mycket av det vi gör styrs av inlärda, automatiserade processer i hjärnan. En stor del av mitt handlande styrs av min inbyggda ”autopilot”. Så även om jag på ett rationellt plan vet att jag behöver förändra mitt beteende för att få nya resultat, styrs mitt faktiska handlande av gamla invanda vanor och förhållningssätt. Min hjärna behöver programmeras om och nya ändamålsenliga program ”installeras”.

Stoppa onödigt energiläckage

Nå, nu kommer jag äntligen fram till det som det här inlägget egentligen handlar om – den mentala grundträningen. För enligt Uneståhl startar varje mentalt träningsprogram med grundträning, som inleds med 5 veckors muskulär avslappningsträning. Syftet är att uppnå avslappning och avspänning. När vi är avslappnade är musklerna inte spända och när vi är avspända är vi spända bara i de muskler som krävs för att optimalt lösa våra uppgifter.

Så varför är det så viktigt av kunna slappna av för att lyckas med sitt mentala träningsprogram? Jo, enligt bokens författare går vi idag runt med en onödig muskulär ”grundspänning” i kroppen, som faktiskt finns där dag som natt fast den inte behövs. Vi läcker energi och får svårt att sova, vilket är förödande för den nödvändiga återhämtningen. Och det är här det finns något verkligt viktigt för mig att hämta. Jag känner mycket väl igen detta med ständig spänning i musklerna, vilket gör mig trött och ger dålig sömn.

Avslappningsträning varje dag

För att ge mig själv förutsättningar att fortsätta min personliga utvecklingsresa, bli piggare och ge utrymme för nya ”mentala program”, tänker jag nu testa 20 min avslappningsträning varje dag i 5 veckor. Till min hjälp tänkte jag ta appen Calm, som jag tidigare använt som stöd i min meditation. Den stora utmaningen för mig blir uthålligheten, att verkligen hålla på i 5 veckor. Och uthållighet är den sanna vägen till framgång, det gäller såklart även mental träning. Nu kör vi!

Sömn är nödvändigt för både fysisk och mental återhämtning. Bild: Kaboompics

Utvald bild: Kaboompics

Dela gärna: