Så ger dig hög integritet mer energi

Det talas ofta om energitjuvar och hur vi behöver identifiera och eliminera dessa i våra liv för behålla och öka vår tillgång på energi. Oftast avses personer eller aktiviteter i vår vardag som slukar mer energi än de ger.
Men en stor energitjuv som vi lätt glömmer bort är när vi själva brister i vår integritet. Brist på integritet stjäl dyrbar energi, så vårda din energi genom att hålla en hög integritet.

Vad betyder integritet?

Så vad menar jag med integritet? Ordet härrör från latinet, med betydelsen hel, orörd. I det här sammanhanget menar jag betydelsen hel, som i sammanhängande, integrerad. När den jag verkligen är, det som jag kommunicerar och mitt faktiska agerande hänger samman har jag integritet. Då slösar jag inte på min dyrbara energi genom att ljuga och låtsas, vare sig för mig själv eller för någon annan. När jag agerar i min sanning agerar jag med full kraft utan onödigt energiläckage.

Vem har hög integritet?

Jag har alltid tänkt på mig själv som en person med hög integritet. Jag låtsas sällan, är inte intresserad av fasader och yta och har inte heller särskilt stort behov av att tycka och göra som alla andra. Men ju mer jag har arbetat med mig själv, både på egen hand och tillsammans med en coach, har jag fått syn på att många av de svårigheter jag upplevt i livet beror på integritetsbrott i det tidigare ledet, dvs jag har inte varit sann mot mig själv. Vi kan kalla det ett internt integritetsbrott. Det jag har sagt och kommunicerat har inte alltid speglat den jag verkligen är.

Så även om jag haft integritet i den meningen att jag agerat i enlighet med det jag sagt, har det inte alltid varit i linje med mitt sanna jag, min kärna.

Är du sann mot dig själv?

Och det är här det verkligt intressanta och svåra börjar, tycker jag. Jag har själv haft en förvriden bild av vem jag är, vilka mina behov är, vilka gåvor jag har och vad som är viktigt för mig. Jag tror inte att jag medvetet ljugit för mig själv. Men från tidig ålder och genom åren har jag utvecklat (omedvetna) strategier för att hantera livet och omvärlden. Jag har säkerligen också låtit andras uppfattningar om mig och deras normer bli en del av det som jag har uppfattat som mitt sanna jag.

Att våga undersöka ”skavet”


Men när jag undersökt (och fortfarande undersöker) ”skavet” upptäcker jag hela tiden nya ingrodda lager av sådant som inte är jag. När det har blivit för krävande och obehagligt att vara jag, har jag blivit en annan. Eller kanske är det snarare så att vissa delar av mig har fått växa på bekostnad av andra delar.

Några ”delpersonligheter” har fått ta hand om andra delar av min personlighet för att livet ska bli lättare att hantera. De sköra, excentriska och otyglade sidorna har ”tagits om hand” av de ambitiösa, målmedveta och rationella sidorna. Och det har ju ofta gått ganska bra, men oj så mycket energi det har kostat.

Finn din inre kärna

Så för att kunna vara ”integrerad” där det du är, det du säger och det du gör hänger samman utan motsägelser, gäller det att starta från grunden. Genom att öka din integritet, kan du spara värdefull energi.

Att utforska vem du verkligen är, vilka gåvor du har och vilka behov och uttryck du bär inom dig. När vi vågar skala bort, gå utanför det trygga och invanda, vara i obehaget, det obekväma en stund, kan vi bli mer sanna och hela i oss själva.

Kanske behöver du hjälp av någon för att kunna gräva djupare? Idag finns utbildningar i personlig utveckling som kan hjälpa till. För mig har det varit en stor hjälp att praktisera medveten närvaro, mindfulness. Så har jag fått möjlighet att betrakta mig själv lite utifrån. En duktig coach kan också hjäpa till att ställa frågor. Själv har jag fått många insikter under min utbildning hos Balansekonomi och i min coachutbildning hos Polhage & Lundberg i Malmö.

Upplev mindre motstånd och större lätthet

Men i grund och botten är det ett inre arbete. Och vad kan väl vara mer värdefullt än att utforska sin kärna för att kunna handla med större lätthet, med mindre motstånd?

Så skönt att bara vara som jag är – sårbar, stark och unik. Men det kräver mod och nyfikenhet, varje dag. Energin kan flöda friare och min förmåga att skapa kan växa sig starkare.

Visst är det viktigt att hålla koll på externa energitjuvar, men jag kan nästan lova att du får mer lön för mödan om du börjar att städa ut hos dig själv. Vem vet vilka dolda skatter du kan finna och vilket onödigt bagage du kan göra dig av med?

Utvald bild från Pixabay

Dela gärna: